Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin

Witamy w 2Fasten!

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej, dostępnej pod adresem https://www.2fasten.com/.

Użytkownik wchodząc na Stronę internetową, akceptuje niniejsze warunki. W przypadku braku akceptacji niniejszych warunków Użytkownik powinien opuścić Stronę 2Fasten.

Licencja:

O ile nie stwierdzono inaczej, firma TRB Group lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie 2Fasten. Wszelkie prawa własności intelektualnej zostały zastrzeżone. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp materiałów dostępnych na Stronie Reccreo na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym regulaminie.

Zabrania się:

  • Kopiowania lub ponownego publikowania materiałów umieszczonych na Stronie 2Fasten
  • Sprzedaży, wypożyczania lub udzielania sublicencji na materiały umieszczone na Stronie 2Fasten
  • Odtwarzania, powielania lub kopiowania materiałów zamieszczonych na Stronie 2Fasten
  • Ponownego rozpowszechniania treści zamieszczonych na Stronie 2Fasten

Niniejsza umowa zaczyna obowiązywać w dniu jej sporządzenia.

Odpowiedzialność za treść:

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie udzielamy żadnych poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań względem naszej strony internetowej i sposobu jej wykorzystywania.

Zawartość serwisu ma charakter wyłącznie poglądowy, a ostateczne zakupy/zamówienia powinny opierać się na dokumentacji technicznej dostępnej do pobrania na stronie lub na życzenie u opiekuna klienta.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby aktualizować informacje na naszej stronie, nie składamy żadnych wyraźnych lub dorozumianych oświadczeń, rękojmi ani gwarancji, że treść na naszej stronie jest dokładna, kompletna lub aktualna.

Polityka prywatności

Polityka prywatności dla strony ww.2fasten.com

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób 2Fasten gromadzi, wykorzystuje i chroni informacje osobowe, które użytkownicy przekazują nam podczas korzystania z naszej strony internetowej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą polityką przed przekazaniem jakichkolwiek informacji osobowych.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji osobowych

Podczas przeglądania strony internetowej 2Fasten, mogą Państwo pozostawić swoje dane osobowe w celu skorzystania z naszych usług. W takim przypadku, będziemy zbierać takie dane, jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane, które dobrowolnie podadzą Państwo w formularzach lub na innych stronach naszej witryny. Informacje te wykorzystujemy w celu zapewnienia jak najlepszych usług oraz komunikacji z użytkownikami naszej strony.

Wykorzystujemy również narzędzia analityczne, takie jak pliki cookies, w celu śledzenia zachowań użytkowników na naszej stronie. Informacje zbierane za pomocą plików cookies pomagają nam w ulepszaniu funkcjonalności strony internetowej oraz dostosowywaniu treści i reklam do Państwa potrzeb.

Ochrona danych osobowych

Reccreo stosuje wszelkie możliwe środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą, wykorzystaniem lub zmianą. Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszej polityki prywatności.

Ujawnianie informacji osobowych

Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani nie udostępniamy informacji osobowych użytkowników strony Reccreo innej firmie lub osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do wykonania usług lub gdy jesteśmy zobowiązani do ujawnienia informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zmiany w polityce prywatności

Reccreo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym czasie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników. Wszelkie zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej.

Kontakt

W razie pytań lub uwag dotyczących naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z nami poprzez adres e-mail: hello@trbgroup.pl